کلینیک کسب و کار همسفراول بعنوان کارگزار رسمی ثبت نام دوره های تخصصی MBA,DBA مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

مرکز ثبت نام دوره های شش ماهه MBA,DBA در ایران

بروشور معرفی دوره های شش ماهه MBA,DBA

بروشور دوره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 

اهداف دوره‌‌های‌ آموزش‌ عالی‌ آزاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

توسعه آموزش عالی شرط اصلی برای توسعه اجتماعی و اقتصادي و تحول اجتماعي در جامعه است و پرورش نيروي انساني کارآمد براي پژوهش ، نوآوري ، رشد و توسعه در بخش هاي مختلف اقتصادي از اهداف راه اندازي دوره هاي تخصصي وکاربردي مي باشد. از مهمترين اهداف آموزش عالي آزاد ميتوان موارد ذيل را نام برد:

·        کمک‌ به‌ ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ و فرهنگ‌ در جامعه‌

·        ایجاد زمینه‌ مناسب‌ برای‌ افزایش‌ دسترسي‌ به‌ آموزش‌ عالي‌

·        تعمیم‌ و توسعه‌ آموزش‌ عالی‌ کاربردی‌ و تخصصی‌

·        گسترش و توسعه آموزش های عالی کاربردی و تخصصی در رشته هاي مورد نياز جامعه

·        ارایه آموزش های کاربردی و مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه ها، مديران و کارشناسان ادارات و سازمان ها دولتي و غير دولتي

·        تحول در آموزش های سنتی و گرایش به سمت آموزش های نو با بکارگيري فناوري هاي نوين در آموزش

·        مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نياز کشور

·        توسعه قابلیت های آموزشی دانشگاه و بهره‌گیري از توان و تخصص اساتيد دانشگاه

·        توسعه توانمندی‌های علمی و مهارتی دانشجويان و دانش‌آموختگان

·        به‌کارگیری طیف وسیع‌تري از نظريه‌هاي تدريس و يادگيري در فرآيندهاي آموزشي

اداره آموزش های عالی آزاد و تخصصی دانشگاه
تلفن تماس:84064425
azad@saba.kntu.ac.ir :آدرس ایمیل
http://stt.kntu.ac.ir :آدرس وب سایت

X